شرح خبر

تاریخ خبر: 1401/08/24 گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: دیدار و گفتگوی اعضای محترم هیئت مدیره کانون استان هرمزگان و نایب رئیس کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس روز سه شنبه 24 آبانماه میزبان اعضای محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان هرمزگان بود. 

 


برو بالا