اخبار کانون

تاریخ خبر: 1401/09/05

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: اطلاعیه درخصوص رانندگان همکار با تاکسی تلفنی کانون...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/09/03

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: اطلاعیه درخصوص بیمه تکمیل درمان...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/24

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: دیدار و گفتگوی اعضای محترم هیئت مدیره کانون استان هرمزگان و نایب رئیس کانون...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/15

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: رئیس شورای عالی: ارجاع عادلانه کار به کارشناس با هوش مصنوعی...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/09

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: گزارش تصویری از مراسم سوگند کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/09

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: رئیس شورای عالی:اطاله دادرسی با بهره‌ گیری از سیستم ارجاع کار به کارشناس به حداقل می‌رسد....

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/03

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: ارائه کارت استخر با تخفیف 75 درصدی ویژه اعضای کانون...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/02

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: کاهش نسبت سود فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری برای عملکرد سال 1400 توسط سازمان امور مالیاتی...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/02

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: پیام تبریک رئیس کل محترم دادگستری استان فارس بمناسبت روز کارشناس...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/08/01

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: پیام تبریک ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری بمناسبت روز کارشناس...

ادامه خبر


صفحه 1 از 4

برو بالا