آئین نامه کانون

آئین نامه مصوب 1382/02/07

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1382/12/07 بنا به پیشنهاد شماره 2797/02/111 مورخ 1381/07/28 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 381_آیین نامه اجرایی که شامل 70 ماده و 22 تبصره می‌باشد تصویب نمود.
 
جهت دریافت آیین نامه اجرایی روی لینک زیر کلیک کنید.
 
آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان


برو بالا