شرح خبر

تاریخ خبر: 1401/10/20 گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: برگزاری مراسم اتیان سوگند کارشناسان جدیدالورود

مراسم اتیان سوگند جمعی از کارشناسان جدیدالورود با حضور نماینده محترم رئیس کل دادگستری استان، جناب آقای دکتر زمانی و اعضای هیئت مدیره کانون روز سه شنبه 20 دی ماه برگزار گردید.


برو بالا