طبقه بندی مناطق

  شهرستان آباده   شهرستان اقلید   شهرستان آباده طشک وبختگان شهرستان سپیدان  
  شهرستان استهبان   شهرستان اوز و بیرم   شهرستان بوانات     شهرستان زرقان
  شهرستان پاسارگاد     شهرستان سروستان    شهرستان سرچهان کره ای     شهرستان مهر
   شهرستان سده     شهرستان شیراز     شهرستان ششده و قره بلاغ      شهرستان بیضاء
شهرستان قیر و کارزین     شهرستان شیرازبخش مرکزی   شهرستان فسا   شهرستان ممسنی و رستم
  شهرستان فیروز آباد   شهرستان داراب   شهرستان جهرم   شهرستان سیدان 
  شهرستان خان زنیان    شهرستان خرامه    شهرستان خنج    شهرستان زرین دشت 
  شهرستان صفاشهر(خرمبید )   شهرستان کازرون   شهرستان کوار   شهرستان فراشبند
  شهرستان صدرا    شهرستان لامرد   شهرستان گراش    شهرستان لارستان 
  شهرستان نی ریز   شهرستان مرودشت     شهرستان ارسنجان   شهرستان داریان
   شهرستان قادر آباد    شهرستان ایزدخواست   شهرستان بهمن    شهرستان صغاد
   شهرستان سورمق شهرستان خفر        

برو بالا