اخبار کانون

تاریخ خبر: 1401/10/30

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: اطلاعیه دادگستری درخصوص ساعت کار مراجع قضایی...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/26

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: سمینار آموزشی مروری بر مبانی گودبرداری شهری...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/20

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: برگزاری مراسم اتیان سوگند کارشناسان جدیدالورود...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/14

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: سمینار آموزشی مروری بر مادتین 100 و 101 شهرداری ها برگزار گردید...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/08

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: جلسه هیئت رئیسه گروه 8 (فنون هنری) و کارشناسان رشته تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت برگزا...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/03

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: نشریه دیدگاه کارشناس منتشر گردید....

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/03

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: سمینار آموزشی مروری بر مادتین 100 و 101 قانون شهرداری ها...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/10/03

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: سمـینار آمـوزشی آشنایی با تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات کارخانجات رب گوجه فرنگی و لبنیات...

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/09/20

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: مهندس ستار خورشیدی به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس انتخاب شد....

ادامه خبر

تاریخ خبر: 1401/09/19

گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: هیئت مدیره کانون فارس با شهردار محترم شهر شیراز دیدار و گفتگو کردند....

ادامه خبر


صفحه 1 از 5

برو بالا