شرح خبر

تاریخ خبر: 1401/10/14 گروه خبر: اخبار کانون

عنوان خبر: سمینار آموزشی مروری بر مادتین 100 و 101 شهرداری ها برگزار گردید

سمینار آموزشی مروری بر مادتین 100 و 101 شهرداری ها برگزار گردید.


برو بالا