X

22

پرسشنامه اطلاعات شخصی و تخصصی برای شرکت در آزمون شفاهی – ویژه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی سال 1398

 

 

 فایل پرسشنامه را  از اینجا  دانلود کنید.

 

احتراماً؛

فرم فوق را پرینت و تکمیل نموده و سپس جهت انجام مصاحبه شفاهی طبق پیامک دریافتی در روز و ساعت مقرر در محل کانون حضور بهم رسانید.

 

در گروه: آموزش
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان