X

23

 به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس، صبح و بعد از ظهر روز چهار شنبه 96/12/23 مراسم تکریم و معارفه هیئت رئیسه های پیشین و فعلی گروه های شش (راه و ساختمان و نقشه برداری) و هفت ( صنعت و فن )  و نه ( کشاورزی و منابع طبیعی ) در محل کانون طی آیین های جداگانه ای با حضور ریاست کانون برگزار شد.

در این جلسات، مهندس دادخواه، ریاست کانون، با ابراز قدردانی از خدمات صورت گرفته توسط هیئت رئیسه های پیشین گروه ها، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این جلسه، جمع بندی هیئت رئیسه گروه ها در سه ماهه آخر سال بر اساس نظامنامه می باشد.

وی در ادامه افزود: از هیئت رئیسه های قبلی گروه ها انتظار داریم تجارب خود را در قالب همکاری با اعضای جدید هیئت رئیسه و همچنین تهیه مطالب و مقالات جهت درج در نشریه کانون به اشتراک بگذارند تا به این طریق ذخیره ای از تجربیات ایشان برای ایندگان در کانون موجود باشد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه، رئیس، نائب رئیس و دبیر هر گروه به شرح زیر انتخاب شدند:

گروه شش:

رضا خیراندیش به عنوان رئیس

هومن دامنگیر به عنوان نایب رئیس

رضا خویدی به عنوان دبیر

گروه هفت:

مسعود محمدصادقی به عنوان رئیس

سید رسول فاضل زاده به عنوان نایب رئیس

سید حسن فرامرزنژاد به عنوان دبیر

گروه نه:

مهرداد تدین به عنوان رئیس

سید مصباح تدین به عنوان نایب رئیس

سید احمد حسینی به عنوان دبیر


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان